Gabriel Aresti

(de Antología, 1966)

Labrrabetzuko iritar eta lagunak:

Gaur, Urtarril honetan, Hitz aspertu pare bat erran behar dautzuet bakarrik ene euskara gaiztoan, iroik entenitzen omen ez duen hizkuntza hain difizil honetan erradazue, larrabetzuar, hiritar, lagunak, ez ahal nauzue entenitzen? Ez ahal de auskara hau euskara bat, euskara garbi eta klaro bat? Niri, oraingo, urtarril honetarako, lurretara erori. Zer sufritzen duten hoiek, Nik eta zuek hain ongi ezagutzen ditugunek: Naberan Naberan eta Naberan Naberan eta Amuriza eta Mario, Itziar, Xabier… Eta hemendik hilabete batzuetara zer sufrituko dudan nik ere, Gabriel honek, Euzkadiko poeta madarikatu honek… zaizkit belarriak eta potroak ere.

Ez dakit nik orain zer naizen, Euskal-Herriko gizon oso bat ala hermafrodita bat, ez dakit nik zer den Euskal-Herria, Herri sufritu bat ala inoren enorantziatikan sortutako espiritu santu dibinal eta estupido bat, Gauza bat dakit bakarrik: zer sufritu duen herri honengatik Agustín honek: Ibarrolatar anaia biok asko badute suifritzen, euskaldunari odol urdina nola ez zaio gorritzen? Hau da bake ederra betor agudo gerra, libre bakaiku jarritzen. Nola andreak herriak ere neketan dira erditzen.

Ciudadanos y amigos de Larrabezua:

Hoy, en este mes de Enero, debo deciros solamente un aburrido par de palabras en mi mal vascuence, en esta lengua tan difícil que es fama que nadie entiende; decidme, ciudadanos y amigos de Larrabexua, ¿no me entendéis? ¿Acaso no es este vascuence un vascuence, un vascuence limpio y claro? A mí, para ahora, para este mes de Enero, se me han caído Lo que han sufrido esos, los que vosotros y yo conocemos tan bien: Naverán Naverán y  Naverán Naverán y Amuriza y Mario, Iciar, Javier… Y lo que también sufriré de aquí a unos meses yo, este Gabriel, este poeta maldito de Euzkadi… a tierra las orejas y los cojones.

No sé ahora qué soy, un hombre entero del Pueblo Vasco o un hermafrodita, no sé qué es el Pueblo Vasco, un pueblo sufrido o un espíritu santo divino y  estúpido engendrado en la ignorancia de alguien, sólo sé una cosa: Lo que ha sufrido por este pueblo este Agustín: Si los dos hermanos Ibarrola han sufrido mucho, ¿cómo no se le enrojece al vasco la sangre azul? Si esto es hermosa paz  que venga pronto la guerra pues nos hace libres. Como las mujeres, así los pueblos paren entre dolores.